Zahraniční trhy

Poskytneme Vám vstupní informace a poradenství 

  • k hospodářskému a politickému vývoji na zahraničním trhu Vašeho zájmu
  • k možnostech navazování obchodních kontaktů i spolupráce v zahraničí
  • k založení firmy v zahraničí
  • ke hledání zahraničních spolupracovníků

Podpoříme Vás ve všech krocích 

  • při hledání obchodních partnerů a komunikaci s nimi
  • při vstupu na zahraniční trh formou zakládání společnosti
  • při aktivitách a prezentaci Vaší firmy v zahraničí

Pro Vás i Vaše týmy zorganizujeme

  • obchodní a podnikatelské cesty za zahraničními partnery
  • prezentaci Vaší firmy na veletrzích 
  • Vaše setkání s obchodními partnery formou mítinků, konferencí, B2B, nebo workshopů ve Vašem domácím i v zahraničním prostředí

Máte zájem o spolupráci? Kontaktujte nás! 

Mgr. Michaela Holá
International Business Development
Tel: +420 731 176 363
E mail: michaela.hola@freecon.cz